Netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën

Tot onze spijt moeten wij u berichten dat de voor a.s. vrijdag geplande Netwerkbijeenkomst van de Agenda voor de Veenkolonien in het Boschhuis in Ter Apel geen doorgang zal vinden. Reden hiervoor is dat CdK Rene Paas, die zoals bekend de inleiding zou verzorgen, door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Wij beraden ons op een nieuwe datum voor de Netwerkbijeenkomst in het nieuwe jaar. Henk Jumelet Voorzitter Stuurgroep Agenda voor de Veenkolonien