Werkgroep Water van start

De eerste bijeenkomst van de werkgroep Water werd gehouden op woensdag 13 juni. Deze werkgroep is ingesteld door de Stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën en heeft als opdracht om de wateropgave vanuit het beslisdocument van de Agenda voor de Veenkoloniën handen en voeten te geven. De opgave is om voldoende water in het gebied te houden.


Door het veranderende klimaat wordt dit probleem steeds urgenter. In oktober zullen een aantal voorstellen van de Werkgroep Water worden bediscussieerd met een aantal landelijke ‘kopstukken’ op het gebied van water.

Het resultaat hiervan wordt gepresenteerd in de Stuurgroepvergadering van november waarna de Stuurgroep een besluit zal nemen over de verdere uitvoering. Contactpersoon voor de werkgroep Water is Wilfried Heijnen, w.heijnen@hunzenenaas.nl

De volgende personen maken deel uit van de werkgroep Water:
Frans Debets, Debets BV, voorzitter
Everhard van Essen, Aequator Groen en Ruimte, secretaris
Wilfried Heijnen, Waterschap Hunze en Aa’s, projectleider
Jan den Besten, Waterschap Hunze en Aa’s
Arnold Lassche, Waterschap Velt en Vecht
Rinke van Veen, Provincie Drenthe    
Moniek Buiting, Provincie Groningen
Romke Wustman, WUR-PPO