Projecten Kenniswerkplaats Veenkoloniën

Studenten van Van Hall Larenstein zijn vanuit de Kenniswerkplaats Veenkoloniën momenteel aan de slag met twee projecten: ‘Collectieve vergroening in de landbouw’ en ‘Multifunctionele duurzame Wateropslag’. Deze kennisvragen komen voort uit de ‘Landbouwkennisagenda’ van de Kenniswerkplaats Veenkoloniën, welke is opgesteld aan de hand van het advies van de Commissie Landbouw Veenkoloniën. De studenten hebben in de koekjesfabriek te Wedde op 12 juli een tussenpresentatie gehouden over de stand van zaken.


Het project over de Collectieve vergroening in de landbouw is een verkenning naar kansen om tegemoet te komen aan de richtlijnen rondom vergroening die door de EU worden gesteld in het kader van het gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Het project ‘Multifunctionele duurzame Wateropslag’ bekijkt een experimentele combinatie van waterberging, energieproductie en biomassateelt. Gedurende de zomermaanden zullen er op proefboerderij ’t Kompas in Valthermond ook testen worden gedaan om de technische en economische haalbaarheid van dit concept aan te tonen.

Informatie over andere projecten vindt u op de website van de Kenniswerkplaats Veenkoloniën.