Afsluiting Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën

CdK Max van den Berg heeft met een boekoverhandiging aan staatssecretaris Henk Bleker het herinrichtingsproject in de Veenkoloniën officieus beëindigd.


De uitvoering van dit project nam maar liefst dertig jaar in beslag. Met zijn 130.000 hectare oppervlakte in twee provincies is dit het meest grootschalige (land)inrichtingsproject dat ooit in ons land werd gerealiseerd. Landbouw, vaarrecreatie, fiets- en wandelpaden, welzijn, wonen, landschap, natuurgebieden, cultuurhistorie, infrastructuur en waterhuishouding, alles werd in een veelomvattend actieplan aangepakt. Staatssecretaris Henk Bleker geeft aan dat de herinrichting, met daarbij het geld, belangrijk was, maar "het waren uiteindelijk de mensen die het werk gedaan hebben, dát is het succes geweest van deze herinrichting". De ontwikkeling gaat natuurlijk door, het is nu zaak dat we kijken hoe de bedrijvigheid hier de concurrentie met elders aankan.