Gebiedscoöperatie

De Agenda voor de Veenkoloniën is penvoerder van het NME-arrangement Groen SLIM. Dit arrangement wil de versnippering van educatieve activiteiten rond duurzame ontwikkeling in Noord–Nederland omzetten naar een krachtig en eigentijds samenwerkingsverband.


In het Westerkwartier wordt hiervoor een GebiedsCoöperatie opgericht. De focus van de GebiedsCoöperatie is een krachtige samenwerking tussen burgers en maatschappelijke partijen die door de lokale en regionale overheden gefaciliteerd wordt. Samen willen zij een vraaggericht uitvoeringsprogramma voorbereiden voor de realisatie van duurzaamheidsdoelen op het gebied van landschap & natuur, water, energie en klimaat. Voor de Agenda voor de Veenkoloniën kan hieruit een model ontstaan voor de omschakeling van een bestuurlijk georiënteerde samenwerking naar een alliantie met sterke betrokkenheid van stakeholders in de regio. Klik hier voor meer informatie over de gebiedscoöperatie.