Verkenning Kansrijke veenkoloniale verbindingen

De komende maanden gaat de Agenda voor de Veenkoloniën samen met het bedrijfsleven in het gebied na waar kansen liggen voor verbindingen tussen agro-gerelateerde bedrijven. Dit traject volgt op één van de adviezen van de Commissie Landbouw Veenkoloniën.


Inmiddels is er een bestuurlijk/ambtelijke werkgroep gevormd die hiervoor het initiatief neemt. Een eerste stap is het organiseren van een regiobijeenkomst in het najaar. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst ontwikkelt de Agenda voor de Veenkoloniën samen met de provincies Groningen en Drenthe een kaart van het biobased cluster van de Veenkoloniën met daarop het huidige agro-industriële cluster. Het gaat daarbij om het agro-industriële bedrijfsleven dat zich richt op de productie van pharma, voedsel, voer, biopolymeren, groene bulkchemie, bouwmaterialen en groene energie. De te ontwikkelen kaart geeft een overzicht van het huidige cluster.