Informatiebijeenkomst Lupine.

Onlangs heeft het Louis Bolk Instituut en de NAV (Nederlands Akkerbouw Vakbond) een informatiebijeenkomst gehouden over de teelt van lupinen in de Veenkoloniën. Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van het project ‘Lupine in de Veenkoloniën’.


 

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de vraag waarom lupine bijzonder geschikt is voor de toepassing in humaan voedsel. Mevr. Carrie Lucassen van de firma L.I. Frank gaf aan dat L.I. Frank uit de lupineboon nu al meer dan 20 producten gebruikt als grondstof voor de voedselbereiding van oa. brood, batter (beslag),cake enz.

De gezondheidaspecten en hoe er meer vraag is te creëren naar lupineproducten werd uiteen gezet door Levensmiddelentechnoloog Mariët van de Noort van MFH Pulses.

Detmer ten Have verteld over het in de markt zetten van het lupinevarken. Op zijn bedrijf wordt lupine voor feed geproduceerd, dit wordt vervolgens gevoerd aan de varkens. Hiervoor wordt een nieuwe bijzonder milieu- en diervriendelijke stal gebouwd.

De NAV heeft het plan opgepakt om een lupinecoöperatie op te zetten. Deze coöperatie wordt niet alleen opgezet om de teeltbenodigdheden aan te schaffen en de teelt te begeleiden, maar vooral om de telers een gelijkwaardige positie in de keten te geven, om vraag en aanbod in balans te brengen en faire opbrengstprijzen te realiseren. Het gegeven van een relatie ‘nieuw’ gewas biedt naar de mening van de NAV daartoe de mogelijkheid. (Bron: www.nav.nl)

 

De Agenda voor de Veenkoloniën financiert samen met de provincies Groningen, Drenthe en het Hoofdproductschap Akkerbouw het project Lupine in de Veenkoloniën.