Netwerkbijeenkomst Veenkoloniën geslaagd

Afgelopen vrijdag 14 september heeft de Netwerkbijeenkomst Veenkoloniën plaatsgevonden. De focus van de Agenda voor de Veenkoloniën is gericht op landbouw, water en energie en tijdens de netwerkbijeenkomst is teruggeblikt op de behaalde resultaten op dit gebied in het afgelopen half jaar.


Tijdens de bijeenkomst gaf de vice-voorzitter van de Stuurgroep, mevrouw Baukje Galama, een kort overzicht van de behaalde resultaten. Eén van de resultaten is het opstellen van een Innovatieprogramma voor de landbouw in het gebied. Iets waar de Commissie Landbouw Veenkoloniën, onder leiding van professor Rudy Rabbinge, de afgelopen maanden hard aan getrokken heeft. Over de uitvoering van dit Innovatieprogramma zijn afspraken gemaakt die afgelopen vrijdag door de Regio en het Rijk zijn vastgelegd in een intentieverklaring.

Het Rijk heeft hiermee ook een bedrag van 5 miljoen euro toegezegd om een vliegende start te kunnen maken met het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën.

Op de foto staan de ondertekenaars, te weten: de heren Hilbrand Sinnema (LTO Noord), Nanne Sterenborg (ANOG), Bert Jansen (AVEBE) (staand ) en de heren Wiebe van der Ploeg (Agenda Veenkoloniën) en Jaap Verhulst (ministerie EL&I) (zittend). Mevr. Baukje Galama (vice voorzitter Agenda Veenkoloniën) en Rudy Rabbinge (voorzitter Commissie Landbouw Veenkoloniën) kijken toe.

Lees hier ook een interview met Rudy Rabbinge in Nieuwe Oogst van 15 september over het innovatieprogramma van de landbouw.