Persbericht: Project Steenmeel gestart

Het project Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar in de Veenkoloniën is gistermiddag van start gegaan op de boerderij van de familie Schrör in Musselkanaal. De officiële starthandeling werd verricht door gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen.


Met deze drie jaar durende proef
willen de provincies Groningen en Drenthe een stap voorwaarts zetten in de verduurzaming van de landbouw in de Veenkoloniën. Het project sluit aan bij de ambities van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën wat onlangs gepresenteerd is door de Agenda voor de Veenkoloniën.


Steenmeel in de Veenkoloniën

De huidige bemesting zorgt ervoor dat de bodem verzuurt. Bemesting met steenmeel is een serieus antwoord op de afnemende vruchtbaarheid van de bodem. Deze natuurlijke vorm van bodemverbetering wordt al eeuwenlang op kleine schaal toegepast. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze oude techniek uitstekende kansen biedt om de vitaliteit van de bodem op een hoger plan te brengen. De bodem in de Veenkoloniën kampt met een laag organisch stofgehalte en is gevoelig voor droogte en stuiven. Met steenmeel worden de voedingsstoffen in de bodem beter verbonden, neemt de uit- en afspoeling af en zal op termijn de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbeteren. De productie van steenmeel is bovendien energievriendelijker dan bij de gangbare landbouwzouten het geval is. Het project in Musselkanaal moet de positieve effecten die wetenschappers verwachten voor bodem en gewassen aantonen en praktijkervaring opleveren.

“In het kader van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën zetten we in op een vitale landbouw. Een landbouw die op termijn zonder extra steun uit Brussel toe kan. Ik ben er van overtuigd dat de landbouw in de Veenkoloniën toekomst heeft, aldus Wiebe van der Ploeg. “Maar dan moeten we wel
gaan verduurzamen. Ik hoop dat steenmeel bijdraagt aan een meer vruchtbare bodem, want die is nodig om het productieniveau op peil te houden”.

Steenmeel: een oeroud en bijzonder product

Steenmeel van vulkanische gesteenten is een goede ‘slow release’ meststof en heeft zuurbindende waarde. Steenmeel bestaat uit onverweerde vulkanische mineralen die vergelijkbaar zijn met het materiaal waaruit de Nederlandse bodems oorspronkelijk gevormd waren. Deze mineralen komen in vulkanische gebieden in de bodem voor. Naast de aloude wijsheid dat vulkaanbodems zeer vruchtbaar
zijn, is er vanuit de bodemwetenschap grote belangstelling voor het uitzonderlijke vermogen van jonge vulkaanbodems om met een snelheid van 3-4 gram per m2 per jaar atmosferisch koolstof vast te leggen. Dit vermogen is het grootst bij bodems van ongeveer 2.000 jaar oud en verdwijnt pas als de vulkaanbodem 10.000 tot 15.000 jaar oud is.