Adviesrapport Commissie Water gereed

Het eindrapport van de adviescommissie Water voor de Veenkoloniën is afgelopen woensdag 6 februari aangeboden aan de voorzitter van de stuurgroep Veenkoloniën, Wiebe van der Ploeg. 


De adviezen van de commissie zijn gericht op het verminderen van de risico's van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën. Uitgangspunt is dat goed en voldoende water noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van het gebied en dat de Veenkoloniën adequaat moeten kunnen reageren op veranderingen die in de toekomst kunnen optreden. Zoals mogelijke gevolgen van het veranderende klimaat, effecten van bodemdaling, de wens om de productiviteit van de landbouw en de kwaliteit van het water verder te verhogen.

Bijlagen