Veel belangstelling voor veenkoloniale subsidieregeling

De subsidieregeling die onlangs is opengesteld voor het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën is een groot succes: in totaal zijn er 81 aanvragen ingediend. 


Het ministerie van EZ heeft voor een vliegende start van dit programma een bijdrage beschikbaar gesteld. Doel is kennisverspreiding en innovatie te bevorderen. De verwachting is dat de 5 miljoen euro van het Rijk voor het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën geheel zal worden benut. Met dit programma wil de regio een innovatieslag maken waardoor in de toekomst geen extra overheidssteun meer nodig is voor de landbouw in het gebied.

Beoordeling en goedkeuring van de aanvragen vindt plaats in de periode mei-augustus. De ingediende projecten gelden als een eerste stap voor het invullen van de ambities en doelstellingen van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. Dit programma is in september 2012 gepresenteerd door een commissie onder leiding van professor Rudy Rabbinge waarin vertegenwoordigers van onder meer AVEBE, ANOG en LTO Noord. Over het vervolg van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën wil de regio nog voor het zomerreces in gesprek met Sharon Dijksma.  De staatssecretaris van landbouw wordt uitgenodigd voor een bezoek aan de Veenkoloniën zodat zij gelijk de eerste resultaten van de start van het Innovatieprogramma kan bekijken.