Verduurzaming Oostermoer; onderzoek Energiebureau genomineerd voor GasTerra-prijs

Gieten, 28 mei 2013 - Een onderzoek voor de verduurzaming van het Oostermoergebied door studenten van Van Hall Larenstein is genomineerd voor de GasTerra Transitiejaarprijs 2013.


De studenten hebben, namens het Energiebureau Veenkoloniën, een methode ontwikkeld om de verduurzaming van het gebied een impuls te geven. Deze methode – het lerend netwerk – biedt lokale partijen als bewoners, ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen, de mogelijkheid om samen te werken aan een duurzame energievoorziening in de regio.

Toepassing
Het Energiebureau gaat de methode toepassen voor het opstellen van dorpsenergieplannen, allereerst in een pilot in Gasselternijveenschemond. Dit sluit aan op de wens van veel inwoners in deze regio om lokale duurzame projecten een impuls te geven. Het bureau is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Aa en Hunze en de Agenda Veenkolonien. Het bundelt de krachten van bewoners, onderwijsinstellingen, ondernemers en de lokale overheid om concrete stappen te zetten.

Rekenmodel
Met het rekenmodel dat de studenten hebben ontwikkeld, kunnen de voorstellen en initiatieven van bewoners in de regio om duurzame energie op te wekken eenvoudig met elkaar worden vergeleken. Dit biedt inzicht in de kosten, baten en het ruimtegebruik van de alternatieven.

Draagvlak
De inzending is positief ontvangen door de vakjury van de GasTerra Transitiejaarprijs, bestaande uit prominente wetenschappers en bestuurders. Uit de jurybeoordeling: “Als dit idee bijdraagt aan meer draagvlak voor projecten en snellere doorlooptijden kan het een positieve bijdrage hebben aan duurzaamheid. Positief dat alle partijen (overheden, bewoners, externe experts) worden betrokken; daar is duidelijk veel aandacht aan besteed.”

Stemmen internetprijs
Om de inzending Verduurzaming Oostermoer te steunen, kan van 27 mei tot 11 juni  via de website van de GasTerra Transitiejaarprijs gestemd worden (http://gasterratransitiejaarprijs.nl). Het Energiebureau roept iedereen op om op dit project te stemmen!

GasTerra Transitiejaarprijs
De GasTerra Transitiejaarprijs is in het leven geroepen om het milieu- en energievraagstuk onder de aandacht te brengen bij hogescholen en studenten. De winnaars ontvangen een geldgedrag waarvan 20 procent naar de studenten gaat en 80 procent bedoeld is om het idee verder uit te werken. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een congres op 11 juni in Utrecht. De vakjury reikt drie prijzen uit voor de beste ideeën. Daarnaast is er een publieksprijs waarvoor congresbezoekers een stem kunnen uitbrengen en een internetprijs waarop iedereen kan stemmen.