Geld voor Innovatieprogramma Veenkoloniën

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken geeft groen licht voor alle projecten die ingediend zijn in het kader van het Innovatieprogramma Veenkoloniën. 


Deze toezegging deed zij op de Dag van LTO Noord Groningen op 6 juli in Vlagtwedde. Ruim 350 leden en relaties van LTO Noord waren aanwezig op de ledendag.

Vijf miljoen euro was ooit toegezegd aan de regio, maar die bleek lastig te verzilveren. De staatssecretaris zegde toe 'alle aanvragen voor subsidies zonder uitzondering te honoreren'. Hiermee zijn alle projecten die ingediend zijn in het kader van het Innovatieprogramma Veenkoloniën alsnog goedgekeurd. Een project dat nu doorgang krijgt is de duurzame versterking opbrengstvermogen Veenkoloniën. De doelstelling hierbij is te komen tot 15 ton zetmeel, 15 ton suiker en 10 ton graan per hectare. Met als doel een stijging van de opbrengst van deze hoofdgewassen. LTO Noord werkt in dit project samen met Avebe, Cosun en Agrifirm. Een ander project dat nu verder opgepakt kan worden is het opzetten van een kennisnetwerk gericht op het versterken van het agrarisch ondernemerschap in het gebied.

Het innovatieprogramma is opgesteld door de Commissie Landbouw Veenkoloniën. Met dit Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën willen Avebe, ANOG, LTO Noord en de Agenda voor de Veenkoloniën bereiken dat de landbouw in de Veenkoloniën in 2020 een vitale sector is en blijft. De ambitie is dat de landbouw in de regio met dit programma per 2020 zonder extra overheidsondersteuning toe kan. Hiertoe worden diverse concrete projecten uitgevoerd die bijdragen aan ketenversterking, verduurzaming en kennis en innovatie.

bron: LTO Noord, 09/07/13