Klei helpt veenkoloniale grond

Boeren in de Veenkoloniën gaan met 20 tot 50 ton klei per hectare de vruchtbaarheid van de grond verbeteren. De aanpak lijkt kansrijk. 


Doel van het praktijknetwerk 'Klei voor de Veenkoloniën' is vooral om de economische haalbaarheid te onderzoeken.

Lees het artikel in de bijlage hieronder (NIeuwe Oogst 20 juli 2013).

Bijlagen