Werkbezoek CDA aan Kenniswerkplaats Veenkoloniën

Woensdag 9 oktober jl. bracht de CDA-Statenfractie Drenthe een werkbezoek aan de Kenniswerkplaats Veenkoloniën. De fractie is onder de indruk van de wijze waarop het AOC Terra met het nieuwe onderwijsconcept de samenwerking met de regio wil versterken en de leerlingen de kans wil geven waardevolle ervaringen op te doen in de beroepspraktijk. Het werkbezoek vond plaats bij het AOC Terra te Emmen.


De Kenniswerkplaats is een regionaal netwerk van regionale partijen, onderwijs en onderzoek.
Er wordt gezocht naar creatieve en innovatieve oplossingen voor actuele vraagstukken in de regio met als doel het vernieuwen en duurzaam ontwikkelen van de regio. De projecten richten zich vanuit de Agenda van de Veenkoloniën vooral op de sector landbouw, water en energie. Studentenprojecten vormen een belangrijk onderdeel hiervan, die onder andere door het AOC Terra in Emmen worden uitgevoerd.

De studenten hebben hun eigen stichting TOP (Terra Outdoor Projects) opgericht, Vanuit deze Stichting proberen de leerlingen de projecten binnen te halen. Dit betreft realistische vraagstukken, waarvoor de leerlingen creatieve, duurzame en innovatieve oplossingen proberen aan te dragen. Daarbij ze worden gecoacht door een docent van het AOC Terra. De werkzaamheden van de studenten omvatten onder andere acquisitie, PR, communicatie, werkvoorbereiding, planning en uitvoering van het project.

Tijdens het werkbezoek gaven de studenten uitleg over de diverse projecten en het regioleren. Dorpsvereniging Gasselternijeveenschemond is als opdrachtgever betrokken bij de Kenniswerkplaats. Het betreft een project om te komen tot een dorpsenergieplan. De heer Huiting gaf als vertegenwoordiger van de dorpsvereniging informatie over het project.

Foto's en video's