De Nieuwsbrief Groen Verbonden is uit! Via deze nieuwsbrief willen AOC Terra, Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein u informeren over de samenwerking tussen onderwijs en werk­veld oa. in de Veenkoloniën. In deze nieuwsbrief vindt u voorbeelden van studentprojecten, nieuws van de lectoraten en kenniscentra en over gezamenlijke activiteiten van onderwijs en praktijk. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.