Agenda is partner geworden van het Kenniscentrum Akkerbouw Noordoost Nederland

De Agenda voor de Veenkoloniën is partner / medefinancier van het Kenniscentrum Akkerbouw Noordoost-Nederland (KANON). KANON is gevestigd in Valthermond en zet zich in voor het duurzaam versterken van de kennisinfrastructuur voor het agrobedrijfsleven in Noordoost Nederland.


Dit gebeurt door structurele en projectmatige samenwerking van relevante organisaties. KANON werkt vraaggestuurd aan strategische en praktische thema's die belangrijk zijn voor Noordoost Nederland.

KANON wordt aangestuurd door een begeleidingscommissie waarin een aantal belangrijke agro-gerelateerde bedrijven en organisaties in de provincies Drenthe en Groningen zitting hebben, waaronder de Agenda voor de Veenkoloniën.

De missie, werkthema's, projecten en allerlei actuele informatie staan vermeld op www.kanon-kompas.nl

De KANON begeleidingscommissie heeft de agro kennisagenda voor Noordoost Nederland geformuleerd in 2009-2010 rondom de thema's ondernemerschap,  water en biobased economy. Op de website bevindt zich een kennisloket: hier kunnen agrarische ondernemers hun onderzoekswensen indienen of zenden aan deze commissie via het e-mailadres: info@kanon-kompas.nl