Sterk merk, sterk netwerk

De Gronings-Drentse Veenkoloniën hebben tot op de dag van vandaag te maken met een hardnekkige sociaaleconomische positie. De aanpak hiervan zal ongetwijfeld met inzet op diverse fronten moeten plaatsvinden. De Agenda voor de Veenkoloniën heeft de potentie om, zij het op incidentele basis en vooral met inzet van bestuurlijke contacten, een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de sociaal-economische problematiek in het gebied en daarmee ook het imago te leveren.

De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Tynaarlo, Vlagtwedde en de waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën. Deze bestaat uit de volgende bestuurders (tussen haakjes de ambtelijke vertegenwoordigers):

 • Gemeente Aa en Hunze, de heer Co Lambert (Peter van der Veen)
 • Gemeente Borger-Odoorn, de heer Albert Trip (Wietze van der Harst)
 • Gemeente Coevorden, de heer Jan Zwiers (Kirsten Klasen)
 • Gemeente Emmen, de heer Jisse Otter, tevens lid DB (Reina Beijering)
 • Gemeente Oldambt, mevr. Ricky van den Aker (Dick Heesterbeek)
 • Gemeente Pekela, de heer Jaap Van Mannekes (Petra Rollema)
 • Gemeente Stadskanaal, mevrouw Baukje Galama, vicevoorzitter en tevens lid DB (Jan Bezema)
 • Gemeente Tynaarlo, de heer Henk Lammers (Jan Ploeger)
 • Gemeente Veendam, de heer Sipke Swierstra (Petra Rollema)
 • Gemeente Vlagtwedde, de heer Seine Lok (Henk Holstein)
 • Provincie Drenthe, de heer Henk Jumelet, tevens lid DB (Arnout Venekamp)
 • Provincie Groningen, de heer Henk Staghouwer, voorzitter en tevens lid DB (Nynke de Jong)
 • Waterschap Hunze en Aa's, de heer Hilbrand Sinnema, tevens lid DB (Wilfried Heijnen)
 • Waterschap Vechtstromen, de heer Roel van der Veen (Jan-Arie van Berkum)

Aanspreekpunt voor de Agenda voor de Veenkoloniën is Rink Vegelin (programmamanager). Telefoon: 06-15027155, info@veenkolonien.nl