InnovatieVeenkoloniën

Het nieuwe Europese landbouwbeleid gaat voor grote veranderingen zorgen in de Veenkoloniën. Om tijdig op die veranderingen in te kunnen spelen hebben de Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen hun verantwoordelijkheid genomen en gezamenlijk het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld (Lees hier: Update 2014). Doel van dit programma is om vanuit de bestaande kracht en dynamiek aan vernieuwing en versterking te werken van het gehele agro-complex in de Veenkoloniën. Met dit programma wordt voor ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties in de veenkoloniale landbouw. Inmiddels zijn er 65 innovatieprojecten in uitvoering en wordt er met toepassing van de POP3-regeling een aantal majeure projecten ontwikkeld die naar verwachting begin 2016 van start gaan. 

Op de website www.innovatieveenkolonien.nl vindt u meer informatie over deze projecten. Tevens kunt u op deze website terecht voor gegevens van contactpersonen, maar ook nieuws en agenda-items zullen worden geplaatst. Voor meer informatie over de InnovatieVeenkoloniën kunt u contact opnemen met Ko Munneke, Telefoon: 06-15068223 of E-mail: ko@innovatieveenkolonien.nl