Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën

De partners van de Agenda voor de Veenkoloniën erkennen de noodzaak om op een aantal essentiële punten de krachten in de Veenkoloniën te bundelen en daarmee de komende tijd kansen te benutten voor sociaal-economische versterking van het gebied. Alleen gezamenlijk kan massa en schaal worden gecreëerd om het gebied voor een aantal essentiele thema's op de kaart te zetten. De Stuurgroep is doordrongen van het feit dat meer dan in het verleden de aandacht uitgaat naar onderwerpen die een regionaal karakter kennen en daarmee de gemeente- en provinciegrens overstijgen. Naast deze tendens spelen bezuinigingen en een terugtredende overheid een rol bij de invulling van de nieuwe samenwerkingsperiode.

Acht Drentse en Groningse gemeenten, twee waterschappen en twee provincies werken samen in de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën. De missie van de stuurgroep is het profileren en positioneren van de Veenkoloniën als innovatief landbouwgebied met kansen voor water en energie als onderdeel van de biobased economy in Noord-Nederland.

Momenteel bestaat de stuurgroep uit de volgende leden:

 • Provincie Drenthe, de heer H. van de Boer
 • Gemeente Aa en Hunze, de heer E. Van Oosterhout
 • Gemeente Vlagtwedde, de heer H. Kuipers
 • Waterschap Hunze en Aa's, de heer H. Prins
 • Provincie Groningen, de heer H. Staghouwer (Voorzitter)
 • Gemeente Veendam, de heer S. Swierstra
 • Gemeente Emmen de heer R. Kleine
 • Gemeente Borger-Odoorn, de heer M.L.J. Out
 • Gemeente Pekela, de heer J.J. Van Mannekes
 • Waterschap Velt en Vecht, de heer A.F. Kolkman
 • Programmabureau Agenda voor de Veenkoloniën, de heer R. Vegelin

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) van de Agenda voor de Veenkoloniën wordt gevormd door de heer Staghouwer (voorzitter), de heer H. Prins, mevrouw N. Houwing-Haisma, de heer H. van de Boer en de heer R. Vegelin