Programmabureau

Het programmabureau ondersteunt het netwerk dat zich richt op het verder versterken en profileren van de landbouw in de Veenkoloniën.

Het programmabureau bestaat uit:

 • Alje van Bolhuis
  Alje van Bolhuis is programmamanager en verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten van de stuurgroep. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06 15068101.
   
 • Ko Munneke
  Ko Munneke is programmasecretaris en verzorgt inhoudelijke ondersteuning bij het uitvoeringsprogramma. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-15068223.
   
 • Rink Vegelin
  Rink Vegelin is projectcoördinator en bereikbaar via 06-15027155.
   
 • Rosalie Rooze
  Rosalie Rooze is coördinator van De Werkplaats Veenkoloniën en zorgt voor afstemming tussen projecten. U bereikt haar via  0582-846206.
   
 • Patty Kooger
  Patty Kooger is managementassistente en zorgt voor de ondersteuning van het programmabureau en de stuurgroep. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0599-631793.