Geachte relatie,


Zoals eerder aangekondigd vindt op 23 november onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats van de Agenda voor de Veenkoloniën. De netwerkbijeenkomst wordt gehouden in 'Dorpshuis de Viersprong' in Buinerveen.

Programma 

 09.30 - 10.00 uur  Inloop met koffie en thee
10.00 - 10.10 uur  Welkom door Henk Jumelet (voorzitter Agenda voor de Veenkoloniën) 
10.10 - 10.30 uur  'Vogelvlucht InnovatieVeenkoloniën in 2018' door Johan Russchen
10.10 - 10.30 uur (voorzitter Regiegroep InnovatieVeenkoloniën)
10.30 - 11.00 uur  'De economie van de Veenkoloniën in perspectief' door Frits Oevering
10.10 - 10.30 uur (senior onderzoeker Raboresearch, Rabobank)
11.00 - 11.20 uur  Pauze
11.20 - 12.00 uur  'Avebe 2018-2023' door Bert Jansen (CEO Avebe)


Aansluitend wordt een lekkere lunch geserveerd. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, u kunt zich inschrijven via deze link. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via: info@veenkolonien.nl

Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 23 november!
 
Met vriendelijke groet,

Henk Jumelet
Voorzitter Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën