Actualiteiten

Peter W. Gelling nieuwe programmamanager Agenda voor de Veenkoloniën

Per 1 maart 2021 is Peter W. Gelling benoemd als nieuwe programmamanager van de Agenda voor de Veenkoloniën en gebiedscoordinator Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. Als programmamanager gaat hij een centrale rol vervullen in de uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw in de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt. Binnen deze Regio Deal werken agrariërs, inwoners, landbouw- en natuurorganisaties, onderwijs, de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en het Rijk in acht gebieden samen aan een toekomstbestendige landbouw. Die handelingsperspectief biedt aan boeren voor de versterking van de biodiversiteit met een positief effect op het bedrijfsinkomen. 

Gelling was sinds 2018 werkzaam als adviseur voor Treant Zorggroep. Daarvoor was hij een aantal jaren bestuurlijk actief als wethouder in de gemeente Stadskanaal, waar hij onder andere Milieu en Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Leefbaarheid in portefeuille had.

De uitdaging die de Agenda zich voor de komende jaren heeft gesteld is om een impuls te geven aan de 'brede welvaart' in de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt.

 

 

Subsidie voor boerenexperimenten

In de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

Agrarisch ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt kunnen per 1 februari 2021 subsidie aanvragen. Bij agrariërs leven vaak inspirerende ideeën hoe de landbouw richting toekomst vorm kan worden gegeven. Men experimenteert op het eigen bedrijf met een teeltsysteem of –techniek of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. Met de regeling Boerenexperimenten wordt ruimte gegeven om deze acties verder te brengen.

» Lees het volledige bericht

Cittaslow Voedfestival

InnovatieVeenkoloniën is trotse partner van Cittaslow.

Het Drentse dorp Exloo heeft u veel te bieden...
Het Noorden van Nederland is de kraamkamer van veel overheerlijk, duurzaam en gezond voedsel. Er is een enorme keuze aan verse, vaak biologische producten uit eigen streek. Groenten, fruit, kaas - en andere delicatessen zoals honing, jam, vleesproducten, wijn, brood en banket, aardappelen, sappen, verse yoghurt, eieren en nog veel meer. Eerlijk, authentiek, duurzaam en ambachtelijk.

» Lees het volledige bericht

Afscheid DB en regiegroeplid Hilbrand Sinnema

Hilbrand Sinnema

Het is onze plicht om u te melden dat we helaas afscheid moeten nemen van een groot veenkoloniale akkerbouwer, waterschapbestuurder, maar in dit geval vooral prominent lid van de regiegroep InnovatieVeenkolonien.

» Lees het volledige bericht

5 juli 2013

De Agenda voor de Veenkoloniën heeft afgelopen vrijdag 5 juli haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst, gehouden. Naast genodigden uit het agro-netwerk waren ook raads- en statenleden van de Agenda-partners aanwezig.

» Lees het volledige bericht

Akkerbouwers in Veenkoloniën positief over samenwerking

De afgelopen maanden hebben studenten van AOC Terra zich verdiept in de voordelen van samenwerking tussen boeren in de Veenkoloniën. Op dinsdag 14 mei hebben ze hun bevindingen gepresenteerd aan een afvaardiging van de Commissie Landbouw Veenkoloniën. 

» Lees het volledige bericht

Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën

Op 26 november jl. is het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën door de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën vastgesteld. Dit programma is opgesteld door de Commissie Landbouw Veenkoloniën onder leiding van professor Rudy Rabbinge. 

» Lees het volledige bericht

Excursie drijvende zonnepanelen in de Veenkoloniën

Donderdag 27 september organiseerde de kenniswerkplaats Veenkoloniën een excursie naar het experiment van drijvende zonnepanelen bij Proefboerderij 't Kompas in Valthermond. Aanleiding hiervoor was het onderzoek van Jules van Haaren en Ties Conradi, twee studenten van Van Hall Larenstein.

» Lees het volledige bericht

Uitnodiging presentatie Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën

De Stuurgroep van Agenda voor de Veenkoloniën nodigt haar stakeholders van harte uit voor haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst.

» Lees het volledige bericht

Landbouw: van advies naar programma

De Commissie Landbouw Veenkoloniën bestaat uit LTO Noord, AVEBE, ANOG, Courage en het Ministerie van EL&I en staat onder voorzitterschap van prof. R. Rabbinge. In  februari heeft de Commissie Landbouw op verzoek van de Stuurgroep een advies uitgebracht over de concrete kansen om, uitgaande van eigen kracht, de landbouwstructuur van de Veenkoloniën ruimtelijk en economisch te versterken richting biobased economy. Op basis van dit advies wordt momenteel gewerkt aan een innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 dat de basis gaat vormen voor meerjarige samenwerkingen tussen agropartijen in de Veenkoloniën.

» Lees het volledige bericht

Winnend profielwerkstuk over de Veenkoloniën

De achttienjarige Maurits Foorthuis heeft de Jan Penprijs gewonnen met zijn profielwerkstuk over de Veenkoloniën. Het Gammasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen reikt jaarlijks de Jan Penprijs uit aan het beste profielwerkstuk op het gebied van Economie en Maatschappij.

» Lees het volledige bericht

Persbericht: 'Doorstart Agenda voor de Veenkoloniën'

Nieuwe focus op landbouw, energie en water

Doorstart Agenda voor de Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën gaat door, maar met een gerichte focus op thema’s. Beide provincies, acht gemeenten en beide waterschappen uit dit gebied hebben besloten hun samenwerking voort te zetten in de jaren 2012 en 2013.

» Lees het volledige bericht

Winnaars Eo Wijers prijsvraag Veenkoloniën

Inzending zonder planontwerp wint Eo Wijers-prijs Veenkoloniën

'Einde aan top-downplanning in zicht'

'Waardevolle ideeën waarmee de streek echt verder kan'

» Lees het volledige bericht

Krantenartikel: 'Veenkoloniën, zoek het in nieuwe landbouw'

Advies commissie: verbouw gewassen voor energiewinning

De veenkoloniën doen er het beste aan zich te richten op activiteiten die op het snijvlak liggen van energie en landbouw. Dat adviseert de commissie-Rabbinge.

» Lees het volledige bericht