Actualiteiten

Geslaagde netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën

Vanochtend een geslaagde jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Agenda voor de Veenkoloniën gehad. Deze keer vond de bijeenkomst plaats te Buinerveen in Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen. Dankzij de dagvoorzitter en sprekers een ontzettend interessante ochtend gehad met als thema's landbouw, economie en strategie. 

Binnekort volgen de presentaties online. 
 

Winterkalender

De aankomende maanden hebben we een paar interessante actitviteiten op onze agenda. Klik op de pdf aan de linkerkant van deze pagina voor het volledige overzicht.

Bent u ook van de partij? Meld u zich dan aan via rieke@innovatieveenkolonien.nl, we zien u graag!

» Lees het volledige bericht

Netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën: definitief programma

Zoals eerder aangekondigd vindt op 23 november onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats van de Agenda voor de Veenkoloniën. De netwerkbijeenkomst wordt gehouden in 'Dorpshuis de Viersprong' in Buinerveen.
 

» Lees het volledige bericht

Akkerbouwers in Veenkoloniën positief over samenwerking

De afgelopen maanden hebben studenten van AOC Terra zich verdiept in de voordelen van samenwerking tussen boeren in de Veenkoloniën. Op dinsdag 14 mei hebben ze hun bevindingen gepresenteerd aan een afvaardiging van de Commissie Landbouw Veenkoloniën. 

» Lees het volledige bericht

Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën

Op 26 november jl. is het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën door de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën vastgesteld. Dit programma is opgesteld door de Commissie Landbouw Veenkoloniën onder leiding van professor Rudy Rabbinge. 

» Lees het volledige bericht

Excursie drijvende zonnepanelen in de Veenkoloniën

Donderdag 27 september organiseerde de kenniswerkplaats Veenkoloniën een excursie naar het experiment van drijvende zonnepanelen bij Proefboerderij 't Kompas in Valthermond. Aanleiding hiervoor was het onderzoek van Jules van Haaren en Ties Conradi, twee studenten van Van Hall Larenstein.

» Lees het volledige bericht

Uitnodiging presentatie Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën

De Stuurgroep van Agenda voor de Veenkoloniën nodigt haar stakeholders van harte uit voor haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst.

» Lees het volledige bericht

Landbouw: van advies naar programma

De Commissie Landbouw Veenkoloniën bestaat uit LTO Noord, AVEBE, ANOG, Courage en het Ministerie van EL&I en staat onder voorzitterschap van prof. R. Rabbinge. In  februari heeft de Commissie Landbouw op verzoek van de Stuurgroep een advies uitgebracht over de concrete kansen om, uitgaande van eigen kracht, de landbouwstructuur van de Veenkoloniën ruimtelijk en economisch te versterken richting biobased economy. Op basis van dit advies wordt momenteel gewerkt aan een innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 dat de basis gaat vormen voor meerjarige samenwerkingen tussen agropartijen in de Veenkoloniën.

» Lees het volledige bericht

Maatregel tegen droogte in Groninger Veenkoloniën

De landbouw in de Groninger veenkoloniën zit aan de grens van de mogelijke zoetwatertoe-voer. Alleen de opslag van water kan nog uitkomst bieden. Ingenieursbureau Tauw wil die opslag combineren met energieproductie.

» Lees het volledige bericht

Meerwaarde uit bietenblad in de Veenkoloniën

In Nederland wordt jaarlijks ca. 70.000 hectare suikerbieten verbouwd, waarvan zo’n 20.000 hectare in de Groningse en Drentse Veenkoloniën. Per hectare suikerbieten ontstaat circa 40 ton bietenblad. Bij de oogst van bieten wordt dit blad meestal op het land achtergelaten en ondergewerkt. Daardoor gaan hoogwaardige producten en energie verloren.

» Lees het volledige bericht

Winnend profielwerkstuk over de Veenkoloniën

De achttienjarige Maurits Foorthuis heeft de Jan Penprijs gewonnen met zijn profielwerkstuk over de Veenkoloniën. Het Gammasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen reikt jaarlijks de Jan Penprijs uit aan het beste profielwerkstuk op het gebied van Economie en Maatschappij.

» Lees het volledige bericht

Persbericht: 'Doorstart Agenda voor de Veenkoloniën'

Nieuwe focus op landbouw, energie en water

Doorstart Agenda voor de Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën gaat door, maar met een gerichte focus op thema’s. Beide provincies, acht gemeenten en beide waterschappen uit dit gebied hebben besloten hun samenwerking voort te zetten in de jaren 2012 en 2013.

» Lees het volledige bericht

Krantenartikel: 'Veenkoloniën, zoek het in nieuwe landbouw'

Advies commissie: verbouw gewassen voor energiewinning

De veenkoloniën doen er het beste aan zich te richten op activiteiten die op het snijvlak liggen van energie en landbouw. Dat adviseert de commissie-Rabbinge.

» Lees het volledige bericht