Meerwaarde uit bietenblad in de Veenkoloniën

In Nederland wordt jaarlijks ca. 70.000 hectare suikerbieten verbouwd, waarvan zo’n 20.000 hectare in de Groningse en Drentse Veenkoloniën. Per hectare suikerbieten ontstaat circa 40 ton bietenblad. Bij de oogst van bieten wordt dit blad meestal op het land achtergelaten en ondergewerkt. Daardoor gaan hoogwaardige producten en energie verloren.


Bij het onderwerken wordt slechts een kleine hoeveelheid humus toegevoegd, waarbij de vrijkomende mineralen in de wintermaanden uitspoelen. Verder levert het onderploegen een aanzienlijke hoeveelheid CO2 equivalenten wat nadelig is voor het milieu. In de afgelopen periode heeft TNO samen met een aantal MKB'ers en ondersteund door de provincies Drenthe en Groningen verscheidene testen uitgevoerd met dit bietenblad en is er daarbij in geslaagd om uit het sap van dit blad hoogwaardige eiwitten te winnen middels een low-energy techniek. Het bijzondere van dit proces is, dat de eiwitten in oorspronkelijke vorm worden gewonnen gebruik makend van een aantal relatief eenvoudige processtappen die weinig operationele kosten met zich meebrengen. Daarbij blijven niet alleen de nutritionele, maar vooral ook de functionele eigenschappen van het eiwit in tact. In de humane voeding bestaat grote belangstelling voor dergelijke eiwitten. Klik hier om het filmpje te bekijken wat gemaakt is van het proces van eiwitwinning uit bietenblad. De partijen werken de komende maanden aan een businesscase om het proces op te schalen tot het oogsten van 50 tot 10.000 ha bietenblad op termijn.

Deelnemende projectpartners    
ACConsult
Maatschap Sterenborg Kooij Michels
Loonbedrijf Thole
Dumea
Bionnd
Algaecom
TNO Quality of Life
Het Kompas / Wageningen UR - PPO

Ondersteunende partners
Agenda voor de Veenkoloniën
NOM
Provincie Groningen  
Provincie Drenthe               
KplusV organisatieadvies