Landbouw: van advies naar programma

De Commissie Landbouw Veenkoloniën bestaat uit LTO Noord, AVEBE, ANOG, Courage en het Ministerie van EL&I en staat onder voorzitterschap van prof. R. Rabbinge. In  februari heeft de Commissie Landbouw op verzoek van de Stuurgroep een advies uitgebracht over de concrete kansen om, uitgaande van eigen kracht, de landbouwstructuur van de Veenkoloniën ruimtelijk en economisch te versterken richting biobased economy. Op basis van dit advies wordt momenteel gewerkt aan een innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 dat de basis gaat vormen voor meerjarige samenwerkingen tussen agropartijen in de Veenkoloniën.


Met dit programma streven de partijen ernaar dat de veenkoloniale landbouw vanaf 2020 geen extra overheidsondersteuning meer nodig heeft. In het programma zijn vooralsnog drie thema’s opgenomen, te weten Ketenversterking, Verduurzaming/vergroening en Kennis/innovatie. Tevens zijn in het programma, als vliegende start van de samenwerking, een aantal projecten genoemd waarvoor de partijen zich de komende tijd sterk gaan maken. Het programma wordt op 14 september aan staatssecretaris Bleker overhandigd.

Het adviesrapport ‘Perspectieven door Kracht’ is hier te downloaden