Excursie drijvende zonnepanelen in de Veenkoloniën

Donderdag 27 september organiseerde de kenniswerkplaats Veenkoloniën een excursie naar het experiment van drijvende zonnepanelen bij Proefboerderij 't Kompas in Valthermond. Aanleiding hiervoor was het onderzoek van Jules van Haaren en Ties Conradi, twee studenten van Van Hall Larenstein.


Zij onderzochten of het financieel en technisch haalbaar is om de productie van duurzame energie, door middel van zonnepanelen te combineren met wateropslag. Tijdens de excursie is het concept drijvende zonnepanelen toegelicht, is de pilot bezocht en is er gediscussieerd over de resultaten naar wateropslag en duurzame energie. Het onderzoek van de studenten is een vervolg op een studie van studenten van Wageningen University. Vanuit de Kenniswerkplaats Veenkoloniën hebben studenten van Wageningen University in een eerdere fase een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar basisgegevens over de techniek en een eerste toetsing van het idee verricht.

Het combineren van wateropslag met drijvende zonnepanelen is een idee van advies- en ingenieursbureau Tauw en komt voort uit een studie van de Agenda voor de Veenkoloniën in 2011 in het kader van de Hotspot Veenkoloniën. Het project is een samenwerking van Tauw, Proefboerderij 't Kompas (onderdeel van PPO-agv), Agenda voor de Veenkoloniën en de Kenniswerkplaats Veenkoloniën.

Foto's en video's

Bijlagen