Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën

Op 26 november jl. is het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën door de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën vastgesteld. Dit programma is opgesteld door de Commissie Landbouw Veenkoloniën onder leiding van professor Rudy Rabbinge. 


De ambitie van de commissie is dat de landbouw in de regio met dit programma per 2020 zonder extra overheidsondersteuning toe kan. Dit wordt verwezenlijkt door het uitvoeren van concrete projecten die bijdragen aan de gestelde doelen op het gebied van Ketenversterking, Verduurzaming en Kennis & Innovatie.

Lees meer om naar het document Innovatieprogramma Landbouw te gaan -->>>

Bijlagen