Akkerbouwers in Veenkoloniën positief over samenwerking

De afgelopen maanden hebben studenten van AOC Terra zich verdiept in de voordelen van samenwerking tussen boeren in de Veenkoloniën. Op dinsdag 14 mei hebben ze hun bevindingen gepresenteerd aan een afvaardiging van de Commissie Landbouw Veenkoloniën. 


Hun conclusie is dat de geïnterviewde boeren erg positief zijn over de samenwerking die ze hebben met collega’s.

 
Voordelen van samenwerken

Samenwerken bij de geïnterviewde boeren vindt voornamelijk plaats op het gebied van arbeid en mechanisatie. Het zogenaamde ‘noaberschap’ is een belangrijke drijfveer voor deze vaak jarenlange samenwerking. Als voordeel voor de samenwerking wordt genoemd de extra arbeid die hierdoor beschikbaar komt tijdens de ‘pieken’ in het groeiseizoen. Verder biedt samenwerking voordelen voor het efficiënter benutten van dure oogstmachines zoals een aardappel- of bietenrooier. Opvallend is dat de samenwerking vaak op basis van mondelinge afspraken wordt aangegaan en dat er weinig ‘op papier’ wordt vastgelegd. Een enkele boer die dit wel doet heeft zo kunnen berekenen dat de samenwerking gemiddeld 200 euro per hectare ‘oplevert’.

Stimuleren van Samenwerking

De Commissie Landbouw Veenkoloniën ziet goede mogelijkheden om met samenwerking het rendement op het agrarisch bedrijf te verhogen. De uitkomsten van het onderzoek van de studenten bevestigen dit. Veel boeren in de Veenkoloniën werken echter nog niet samen. Daarom zal door een student van Van Hal Larenstein de komende maanden worden ingegaan op de vraag wat de redenen zijn om niet samen te werken en hoe samenwerkings-initiatieven verder kunnen worden gestimuleerd en ondersteund.

In de Veenkoloniën is al meerdere jaren een samenwerking tussen de Agenda voor de Veenkoloniën en de kennisinstellingen. De kenniswerkplaats veenkoloniën sluit aan bij de thema’s van de Agenda voor de Veenkoloniën met de focus gericht op: landbouw, water en energie.

Regioleren AOC Terra

Dit schooljaar is AOC Terra Emmen gestart met een nieuw onderwijsconcept: Regioleren.

Regioleren heeft als doel om de regiovraagstukken te verbinden aan de studenten van AOC Terra Emmen. De kenniswerkplaats is een schakel tussen vraagstukken uit de regio van ondernemers en overheid tussen de studenten van AOC Terra. De kennisvragen uit de regio worden aangenomen door de studentstichting TOP, Terra Outside Projects. Studenten werken aan realistische vraagstukken, zoals ze dat ook doen als ze klaar zijn met hun opleiding. De stichting wordt bestuurd door de vierdejaars. Binnen deze stichting heeft iedereen zijn eigen functie. De studenten die in het derde leerjaar zitten, voeren opdrachten uit met hulp en begeleiding van de studenten uit het vierde leerjaar. Aan het einde van het schooljaar moet de stichting overgedragen worden  van de vierdeklassers naar studenten van de derde klas.