5 juli 2013

De Agenda voor de Veenkoloniën heeft afgelopen vrijdag 5 juli haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst, gehouden. Naast genodigden uit het agro-netwerk waren ook raads- en statenleden van de Agenda-partners aanwezig.


Tijdens de bijeenkomst is de oogst van de huidige samenwerking op de thema’s landbouw, water en energie gepresenteerd door burgemeester Baukje Galama, vice-voorzitter van de Agenda voor de Veenkoloniën. Deze oogst is samengevat in een “oogstboekje” dat tijdens de bijeenkomst uitgereikt is aan de nieuwe voorzitter van de Agenda voor de Veenkoloniën, gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen.

Een belangrijk resultaat van de afgelopen anderhalf jaar is het opstellen van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. Dit programma is bedoeld om een innovatieslag te kunnen maken waardoor de landbouw in het gebied een vitale sector is en blijft. Dit programma is inmiddels in uitvoering door de start van ruim 40 projecten. Dit zijn projecten die gaan over duurzaam bodembeheer, nieuwe teelten en het optimaliseren van bestaande teelten. Daarnaast meldde Galama dat zij verwacht dat er op korte termijn nog een 20-tal projecten bijkomen.

Oud minister Pieter Winsemius en directeur Agro van AVBEBE Arjan de Rooij gaven tijdens de bijeenkomst hun visie op de duurzame samenleving en de betekenis daarvan voor een regio als de Veenkoloniën. De bijeenkomst werd omlijst door een aantal stands met informatie over het werk van de Agenda.

De oogst van de Agenda voor de Veenkoloniën is als bijlage geplaatst.

Bijlagen