Krantenartikel: 'Veenkoloniën, zoek het in nieuwe landbouw'

Advies commissie: verbouw gewassen voor energiewinning

De veenkoloniën doen er het beste aan zich te richten op activiteiten die op het snijvlak liggen van energie en landbouw. Dat adviseert de commissie-Rabbinge.


Deze commissie, geleid door oud-hoogleraar en voormalig PvdA-Eerste Kamerlid Rudy Rabbinge, boog zich over de toekomst van de landbouw in de Drents-Groningse regio. Dat gebeurde op verzoek van de Agenda voor de Veenkoloniën, een samenwerkingsverband dat al jaren zoekt naar een nieuwe koers voor de veenkoloniën, waar leegloop en vergrijzing dreigen en waar volgens deskundigen te veel wordt vastgehouden aan de verbouw van traditionele gewassen als suikerbiet, aardappel en graan.

De commissie stelt vast dat de koloniën al op de goede weg zijn. Omdat zij minder landbouwsubsidies krijgen, zoeken ze naar nieuwe gewassen - zoals lupine - en nieuwe manieren om bestaande gewassen te vermarkten, bijvoorbeeld door ze te verbouwen voor energiewinning en niet alleen voor consumptie.

Aardappelzetmeelconcern Avebe ontwikkelt processen om eiwit uit zetmeelaardappelen te winnen. Het bedrijf werkt samen met Ten Kate Vetten, dat geur- en smaakstoffen voor de voedingsindustrie maakt.

Dit soort ketens en initiatieven moeten worden aangemoedigd en uitgebreid, vindt Rabbinge die een lonkend perspectief schetst voor 2040: in de negen gemeenten die de veenkoloniën vormen is het dan aantrekkelijk wonen, werken en leven.

Tanja Klip, gedeputeerde in Drenthe en voorzitter van de Agenda voor de Veenkoloniën, reageert verheugd op de geschetste perspectieven. Zij erkent de problemen van leegloop maar noemt de veenkoloniën toch een 'gouden gebied'.

Volgens Klip moeten boeren en ondernemers ter plekke een handje worden geholpen door overheden, bijvoorbeeld door soepelere regels. Rabbinge rept ook over regels-op-maat: agrariërs in het gebied zouden baat hebben bij minder strenge richtlijnen voor meststoffen en mineralen.

Rabbinge is niet de eerste die zich over de toekomst van de veenkoloniën uitspreekt. Momenteel is de streek inzet van een wedstrijd, de Eo-Wijersprijsvraag. 37 architectenbureaus en andere ruimtelijke-ordeningsspecialisten hebben een visie voor het gebied op papier gezet. Op 22 maart worden de beste inzendingen beloond. Maximaal vier inzenders verdelen het prijzengeld van 45.000 euro. Hun ideeën worden verder ontwikkeld.

Bron: Trouw, vrijdag 2 maart 2012 (geschreven door Ellis Ellenbroek)