Afscheid DB en regiegroeplid Hilbrand Sinnema

Hilbrand Sinnema

Het is onze plicht om u te melden dat we helaas afscheid moeten nemen van een groot veenkoloniale akkerbouwer, waterschapbestuurder, maar in dit geval vooral prominent lid van de regiegroep InnovatieVeenkolonien.


Ons bereikte een tijdje geleden het onverwachte bericht dat Hilbrand niet terug zou komen als waterschapsbestuurder bij Hunze en Aas. Dit terwijl Hilbrand juist vanuit het waterschap al  jarenlang zitting had in de regiegroep InnovatieVeenkolonien en daarnaast ook nog het Dagelijks bestuur van de Agenda van de Veenkolonien. Dat houdt dan ineens op.

Namens de leden van de regiegroep kan ik zeggen dat ons dat spijt. We hebben Hilbrand leren kennen als een gedreven boer, zéér goed op de hoogte van wat er speelt, een krachtig bestuurder, een man met een groot netwerk, maar bovenal een man met een grote passie voor de veenkoloniale akkerbouw en het veenkoloniaal gebied.

We willen Hilbrand dan ook heel hartelijk bedanken voor de (vele) jaren die hij aan InnovatieVeenkoloniën en de Agenda voor de Veenkoloniën hebt besteed.