Persbericht: 'Doorstart Agenda voor de Veenkoloniën'

Nieuwe focus op landbouw, energie en water

Doorstart Agenda voor de Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën gaat door, maar met een gerichte focus op thema’s. Beide provincies, acht gemeenten en beide waterschappen uit dit gebied hebben besloten hun samenwerking voort te zetten in de jaren 2012 en 2013.


Op een aantal belangrijke punten zien zij nog steeds de noodzaak hun krachten te bundelen. Er zijn nog volop kansen om het gebied sociaal en economisch te versterken. De komende periode ligt de prioriteit bij het thema landbouw, in nauwe samenhang met de thema’s water en energie.

De landbouw is bepalend voor de economie en inrichting van het gebied. Het nieuwe landbouwbeleid in Europa maakt het noodzakelijk om samen ideeën te ontwikkelen en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan een economisch sterke en maatschappelijk verantwoorde landbouw. Water is een belangrijke productiefactor voor de landbouw. De partners hebben de ambitie hiervoor een zelfvoorzienend systeem te ontwikkelen in het gebied. Voor wat betreft de kansen die er liggen op het gebied van energie wil men de meest kansrijke ontwikkelingen binnen het project Hotspot Veenkoloniën uitvoeren. Hier wordt aansluiting gezocht bij beleid en uitwerking op landelijk en regionaal niveau, zoals Energy Valley.

De Veenkoloniën moet het gebied worden voor vernieuwende landbouw en onderdeel van de biobased economy in Noord-Nederland. De partners blijven zich de komende twee jaar volop inzetten voor de Veenkoloniën.

12 april 2012