Sterk merk, sterk netwerk

De Gronings-Drentse Veenkoloniën hebben tot op de dag van vandaag te maken met een hardnekkige sociaaleconomische positie. De aanpak hiervan zal ongetwijfeld met inzet op diverse fronten moeten plaatsvinden. De Agenda voor de Veenkoloniën heeft de potentie om, zij het op incidentele basis en vooral met inzet van bestuurlijke contacten, een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de sociaal-economische problematiek in het gebied en daarmee ook het imago te leveren.

De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden Drenthe, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Westerwolde, Tynaarlo, en de waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën. Deze bestaat uit de volgende bestuurders (tussen haakjes de ambtelijke vertegenwoordigers):

 • Gemeente Aa en Hunze, de heer Co Lambert (Peter van der Veen)
 • Gemeente Borger-Odoorn, Mevrouw Nynke Houwing (Simone Labrijn)
 • Gemeente Coevorden, de heer Jan Zwiers (Eddy Schottert)
 • Gemeente Emmen, de heer Robert Kleine, tevens lid DB (Reina Beijering)
 • Gemeente Midden-Drenthe, de Jan Schipper (Tiny van Hoek)
 • Gemeente Midden-Groningen, de heer J. Borg (Loes Heeling)
 • Gemeente Oldambt, de heer Erich Wünker (Dick Heesterbeek)
 • Gemeente Pekela, de heer Jaap Van Mannekes (Petra Rollema)
 • Gemeente Stadskanaal, de heer Goedhart Borgesius (Rob Grossl)
 • Gemeente Tynaarlo, de heer Henk Lammers (Jan Ploeger)
 • Gemeente Veendam, de heer Sipke Swierstra (Petra Rollema)
 • Provincie Drenthe, de heer Henk Jumelet, lid DB (Gerard Meijers)
 • Provincie Groningen, de heer Henk Staghouwer, voorzitter en tevens lid DB (Ko Munneke)
 • Waterschap Hunze en Aa's, de heer (Jan Batelaan), tevens lid DB (Wilfried Heijnen)
 • Waterschap Vechtstromen, de heer Roel van der Veen (Leo Heitbrink)

Aanspreekpunt voor de Agenda voor de Veenkoloniën is Rink Vegelin (programmamanager). Telefoon: 06-15027155, info@veenkolonien.nl