Perspectief Groene golf

Het doel van deze inzending is om private en publieke initiatieven om te zetten naar een regionaal faciliterende coöperatie met synergie voor een kwalitatief landschappelijke inrichting. 

De economische crisis heeft de wereld stevig in zijn grip en een rem gezet op de ruimtelijke ordening. De vooruitzichten voor 2012 zijn niet positief en een verdere economische daling is te verwachten. Voor de Veenkoloniën was het toekomstbeeld al niet erg positief met een voorspelde bevolkingskrimp. Het prijst de Eo Wijers-stichting het over een andere boeg te gooien en een ander ontwerpprijsvraag format uit te schrijven. Het is voor ontwerpers een uitdagende paradoxale opgave een realiseerbare toekomstvisie te ontwerpen samen met inwoners op regionale schaal in deze onzekere en dynamische tijden. Het eindbeeld denken.

De uitdaging in deze Eo Wijers prijsvraag zien wij in het omzetten van private en publieke initiatieven naar een regionaal faciliterende coöperatie met synergie voor een kwalitatief landschappelijke inrichting. Het is vooral deze synergie, samenwerking en energie, die de Veenkoloniën moet gaan organiseren tussen overheden en private en publieke initiatieven om samen sterker door de crisis (en krimp) te komen. De tijden van de regisserende overheid is voorbij, de zoektocht naar nieuwe kansrijke economische activiteiten bij private partijen is begonnen. Bedrijven en bewoners ondervinden nu nog te veel hinder van de regelgeving bij de benodigde experimentele/innovatieve initiatieven, daardoor blijven initiatieven uit of zijn te klein, met een schot hagel vang je geen olifant. Het wordt tijd voor
een versnellingsmechanisme van de nieuwe bottom-up ideeën.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: LAP Landscape & Urban Design, Rotterdam: Sander Lap, Barend Mense, Agnieszka Zborowska, Ida Stople

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen