Ondermekoar

Er bestaan inmiddels meer dan 75 rapporten over en plannen voor de Veenkoloniën. Met de EO Wijers prijsvraag komt daar nog een stapel bij. Die rapporten staan vol goede oprechte ideeën, suggesties en wilde dromen over de toekomst van het gebied. En vol gedachten over hoe de lokale bevolking bij deze toekomstplannen te betrekken: participatietrajecten, goed bedoelde pilots, etc., etc. Echter, veel van deze plannen blijven op de plank liggen en er gebeurt heel weinig.

Dit is niet te wijten aan de inzet van ambtenaren of de politiek, maar komt voort uit de ontwikkelingen in onze maatschappij: informatie en kennis waren nog nooit zo toegankelijk (internet), gelijkgestemden nog nooit zo gemakkelijk gevonden (digitale netwerken en fysieke mobiliteit) en onze waarden en normen waren nog nooit zo geglobaliseerd. Deze maatschappelijke veranderingen, gecombineerd met een flinke economische crisis, maken dat we in een spannende periode leven. We kunnen niet weten hoe de wereld er in de toekomst uitziet. Daarmee rijst de vraag: wat zijn al die mooie plannen waard?

Met deze inzending leveren wij daarom geen plan voor de toekomst van de
Veenkoloniën, maar bieden wij gereedschap om het creatieve en  inventieve vermogen van de mensen uit het gebied bloot te leggen en het in te zetten voor hun eigen leefomgeving. Om er te kunnen werken, om er kinderen te krijgen, om er oud te worden en om gelukkig te zijn.....

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
HKB stedenbouwkundigen, Rotterdam: Jeroen Leenmans, Henk Bouwman, Dominic Tegelbeckers, Shingrong Wu, Sacha Schram.
De Mannen van Schuim, Den Haag: Rico Zweers, Niels de Vries Humel
Territoria, Leeuwarden: Karin Peeters
Fundament all media, Groningen: Boris Geheniau

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie

Bijlagen