Coop de Veenunie ziet kansen voor de Veenkolonien

Het doel van deze inzending is om nieuwe vormen van samenwerken te bewerkstelligen tussen boeren, bedrijven, burgers en bestuurder, die bereid zijn tijd om geld te investeren in de Veenkoloniën.

Het gaat niet goed met de Veenkoloniën. Het is een ‘krimpregio’: steeds minder banen, minder voorzieningen, de jeugd trekt weg, grond- en huizenprijzen dalen, toenemende leegstand. Toch kan het tij worden gekeerd, zegt Coöperatie de VeenUnie. Niet door plannen van bovenaf op te leggen, maar door initiatieven vanuit de regio zelf te ondersteunen. In de VeenUnie hebben boeren, bedrijven, burgers en bestuurders uit de Veenkoloniën elkaar gevonden. Samen plannen bedenken, samen financieren en samen uitvoeren. Op zoek naar kansrijke projecten om de Veenkoloniën weer perspectief te bieden, organiseert Coöp. de VeenUnie voorlichtingsdagen. Een impressie.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
SVP architectuur en stedenbouw, Amersfoort: Paul van Kerkoerle, Maartje Luisman, Mark Huisman, Desiree Barends
City Consult, Amersfoort: Marco van Hoek
Zelfstandig adviseur, Leen Doeve
Adviesbureau Haver Droeze, Amersfoort: Jeroen Heij, Dick Haver Droeze
BUITEN bureau voor Economie & Omgeving, Utrecht: Jeroen Laro, Martijn van den Berge

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen