Mondiaal voedselsysteem

Het doel van deze inzending is duurzame landbouw voor de toekomst; transformeren naar een 'gesloten systeem in een open economie'.

Landbouw werd in vorige plannen voor de Veenkoloniën vaak als verloren beschouwd, en vervangen door nieuw systemen met onvermijdelijke nieuwe problemen. Telkens wordt het probleem bij het gebied gelegd, en wordt ook daar naar oplossingen gezocht. Als landbouwgebied maken de Veenkoloniën echter deel uit van een mondiaal systeem. Het probleem is niet de Veenkoloniën, maar het globale voedselsysteem en de impact die dat systeem heeft op het gebied: de sociale, economische en ecologische omgeving die het creëert. Deeloplossingen moeten plaatsmaken voor systeemveranderingen. Als testlab kunnen de Veenkoloniën een nieuw landbouwmodel ontwikkelen, waardoor ze niet enkel hun eigen probleem aanpakken, maar werken aan een mondiale opgave. En daar zijn stevige kansen voor.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: Team Felixx, Amsterdam: Michiel van Driessche (jvg), Deborah Lambert, Joost de Wit, Sander van der Ham.

Inzending geeft aandacht aan:

Energie
Landbouw
Water

Bijlagen