Wonen met, russen en naast wilde dieren

Het doel van deze inzending is om mensen, dieren en ecosystemen in Nederland weer met elkaar te verbinden.

‘In Nederland is alle initiatief om in het wild te leven uitgeroeid. Je mag nergens in het wild kamperen, met verstand een vuurtje stoken, een boomhut in je eigen tuin bouwen, en zelfs om te kunnen vissen moet je een bureaucratische actie doen. Jonge kinderen zie je in de natuur in het buitenland soms eindeloos met een netje in de weer, dammetjes bouwen in een rivier of een vuurtje stoken. Wat zou het fi jn zijn als er iets van dat besef, dat we allemaal deel uitmaken van die geweldige natuur, terug zou kunnen komen in Nederland.’

Deze mening van Sofi a vormt een treffende illustratie van onze inzending.
Soulife Wolf wil mensen, dieren en ecosystemen in Nederland weer met elkaar verbinden. De afgelopen eeuwen hebben we de natuurlijke verbanden steeds verder ontrafeld. Wij zijn steeds verder van natuur, milieu en fauna af komen te staan. Soulife Wolf is ervan overtuigd dat de huidige tijd rijp is om mens, dier en ecosysteem weer met elkaar te vervlechten. Meebewegend op maatschappelijke trends als duurzaamheid, slow en de vraaggestuurde vastgoedmarkt ontstaat een nieuw toekomstperspectief voor de Veenkoloniën waarin nieuwe, toekomstbestendige economische dragers als wonen, energie, werken en toerisme centraal staan.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: Dennis Gudden, Alex Sievers, Dennis Heins, Wout Arets, Aukje van Hoeckel, Rodi van der Horst, Rutger Oolbekkink, Tom Hagemans, Mike Werner.

Inzending geeft aandacht aan:

Energie
Water

Bijlagen