Hoe een probleemgebied onafhankelijk werd van landelijk beleid

Het doel van deze inzending is om samen met en voor de inwoners te opereren vanuit de samenleving. Niets ontwerpen, niets opleggen, wel stimuleren en begeleiden. 

De veenkoloniën, het weidse gebied in Drenthe en Groningen, staat bekend om de lege horizonten en grootschalige landbouwarealen. Grootschaliger landschap dan hier vind je niet in Nederland. Het gebied stond decennia als probleemgebied bekend bij bestuurders. Door verlies aan werkgelegenheid en voorzieningen verloor het steeds meer inwoners aan omliggende regio’s. De belangrijkste drager voor het gebied, de landbouw, heeft afgelopen jaren een flinke omslag doorgemaakt. Landbouwsubsidies hielden op te bestaan en het melkquota werd afgeschaft om meer ruimte aan de vrije markt te geven. De regio verarmde en werd afhankelijker van geld buiten de regio. Buro wRO ontwikkelde in 2012 een bottom-up-methodiek om het tij te helpen keren.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte, Groningen: Andries van den Berg, Emiel Bulder (jvg), Mariska Everts (jvg), Femke Heythekker, Bartele van der Meer (jvg), Herman van Os(jvg), Judith Scharff (jvg), Michel Spekreijse (jvg), Shera
van den Wittenboer (jvg).

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw

Bijlagen