Vereen de krachten!

Het doel van deze inzending is het traagheidsmoment overwinnen om lokale wensen te voorzien van inspiratie en om de potenties van de regio tot bloei te laten komen.

De opgave in de veenkoloniën is bekend. Het watersysteem is uit balans, water wordt weggepompt en weer opgehaald: slecht voor de kwaliteit. Het voorzieningenniveau en de huizenprijzen dalen, er is werkeloosheid. De landbouw moet zichzelf heruitvinden, anders omgaan met subsidies, met grondgebruik: aardappel anders. Kansen voor energie liggen open, onenigheid over de vorm en over het hoe. De oplossing zal vanuit de bevolking zelf moeten komen ‐ vier decennia oplossingen van buiten hebben niet gewerkt. De veenkoloniale bevolking neemt zelf het roer. Vliegwiel brengt de extra kracht die nodig is om de zelf gekozen weg te voorzien van energie. Zo wordt het traagheidsmoment overwonnen om lokale wensen te voorzien van inspiratie en om de potenties van de regio tot bloei te laten komen.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
Atelier R – adviesbureau RBOI-Rotterdam bv, Rotterdam: Guido van Loenen, Stefan la Grand, Jos Leijten
BGSV bureau voor stedenbouw, Arnoud Siemonsma, Joris Vermeiren
Jelle Rijpma Advies, Jelle Rijpma

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen