Van onder OP waarderen

Het doel van deze inzending is een radicale ommezwaai, met behoud van eigenheid en waarden.

De leefkwaliteit in de Veenkoloniën kent een dalende tendens. Om de verloren gewaande comfortzone te herwinnen is een trendbreuk nodig, en wel in de vorm van een Rescape van landschap, werkgelegenheid en energieopwekking. Deze Rescape zorgt voor een toename van de diversiteit in het gebied. Er komt een gevarieerd banenaanbod voor jongeren, de werkgelegenheid neemt toe. De leefomgeving maakt een kwaliteitssprong, de Veenkoloniën krijgen hun aantrekkingskracht terug. De comfortzone is hersteld!

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
Urban research, development and design (Ur2D), Heeswijk-Dinther: Will Groothuysen.
WY.architecten, Huub Swillens, Sander Leistra, Ruud van Ginneken, Philippe Rol, Loes Verdijsseldonk.
DOON-communicatie, Silvia Heijnen.
Denktank, Roel Vanhout, Peter Geelen, Eric Willems
.

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen