Lokale initiatieven de baas

Het doel van deze inzending is om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties  van idee tot uitvoering vorm te laten geven aan hun eigen gebied.

In de Veenkoloniën stapelen de problemen zich op: verminderde rendabiliteit van de landbouw, afhankelijkheid van het IJsselmeer voor zoet water, een beperkt werkaanbod. Om deze problemen het hoofd te bieden is in de laatste decennia de regio bedolven onder plannen en beleidsnotities. Maar wat de Veenkoloniën nodig hebben, of liever gezegd, wat de gebruikers en bewoners ervan nodig hebben is niet boven tafel gekomen. En dat moet anders! We moeten aan tafel.

Van idee tot uitvoering
In onze strategie schuiven de gebruikers van de Veenkoloniën bij elkaar aan
tafel. Inwoners, ondernemers, en maatschappelijke organisaties krijgen de
ruimte om aan de keukentafel hun wensen te uiten. Hoe ziet de ideale
leefomgeving eruit en wat moet er gebeuren om daar te komen? Een idee dat aan de keukentafel ontstaan is, kan daarna, samengevoegd met andere ideeën, als initiatief terugkomen aan de overlegtafel en met de betrokken partners worden beklonken. Op de ontwerptafel wordt het initiatief uitgetekend en uitgewerkt.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven zo van idee tot uitvoering vorm aan hun eigen gebied en worden hierbij ondersteund door de Agenda voor de Veenkoloniën.

Wie doen mee?
Het doel is een interactief- en initiatief-gestuurd planproces. Maar de ideeën moeten wel van onderaf komen, uit de maatschappij. Hoe krijg je de mensen met de inspirerende ideeën te pakken? De mensen met de ideeën en het enthousiasme om veranderingen te realiseren?

We benaderen het als een puzzeltocht waarbij van te voren niet bekend is
hoeveel puzzelstukjes er zijn en hoe de puzzel er uiteindelijk uit gaat zien.
Daarom beginnen we met een beperkte groep van inwoners, ondernemers en belangenorganisaties en bevragen hen met wie óók gesproken zou moeten worden. Wie van hun collegae, buren of teamgenoten barst van de goede ideeën? Overigens kunnen dit ook ambtenaren zijn van waterschappen en gemeenten. Zij zijn immers eveneens gebruiker van het gebied en kunnen in dit proces een bijdrage leveren aan hun leefomgeving.

Zo breiden we de puzzel uit en proberen we dié mensen te vinden die in
bestaande netwerken opvallen. Niet vanwege hun positie, maar vanwege hun enthousiasme, originaliteit en daadkracht.

Mee doen betekent hier ook echt mee doen. Alle initiatiefnemers en deelnemende partijen staan op gelijke voet. De initiatiefnemer is in principe co-eigenaar van een project en is met zijn of haar partners verantwoordelijk voor de realisatie. De Agenda voor de Veenkoloniën heeft een actieve rol in het benaderen en koppelen van initiatiefnemers en een meer toetsende rol voor de gebundelde initiatieven.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
BTL Advies bv, Oisterwijk: Bart van der Westen, Anneke
Rommers, Richard Hereijgers, David van Uden
Build Desk, Arnhem: Hanneke Zindel-Manders, Gerard Lappee,
Kristel Jeuring, Chantal Tiekstra, Ad Hoogers, Theo Voskuilen

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen