Regio-ontwikkeling door beweging

Het doel van deze inzending is vitalisering van de Veenkoloniën door het herwaarderen van eerdere ervaringen en het opdoen van nieuwe ervaringen. 

Het  vertrekpunt wordt gevormd door de kinderen van de Veenkoloniaalster basisscholen en hun leerkrachten en ouders. Zij zijn de speldeprikken die aanzetten tot betekenisvolle tintelingen (beweging) in de regio.

Ons idee bestaat uit ontwikkeling van een lessenpakket dat de leerlingen uit de oudste groepen helpt om te praten en na te denken over hun leefomgeving. Als vervolg daarop wordt aan hen gevraagd om actieve lokale helden te noemen en om zich te oriënteren op wat zij zien in de 4 ‘puzzelstukken’. De opdracht aan de leerlingen is bovendien om een parcours te benoemen. Aan hen wordt gevraagd hoe zij van het punt van hun school tot een punt, een school verderop, 5 km. van de eigen school willen komen. In de klas wordt gewerkt aan een deelparcours dat leidt langs betekenisvolle kenmerken van de lokale omgeving van de kinderen naar een punt verder in de regio.

De speldeprik van de kinderen zet volwassenen aan. In samenspraak met de eerder door de leerlingen genoemde actieve lokale

helden wordt contact gezocht met (vertegenwoordigers van) overheden en lokale en regionale bedrijven. Met hen wordt gezocht naar mogelijkheden om het genoemde parcours aan te kleden. En hierbij wordt de koppeling gemaakt met de 4 puzzelstukken: de route kan langs een windmolenpark gaan, of een energielandschap. Het parcours informeert en moedigt aan tot ontwikkeling en constructie van lokale en regionale betekenisvolle plekken of situaties. Deze worden door de kinderen, en door de ontwikkelaars, de helden, de vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven, als deel van hun identiteit ervaren, iets waar zij een opbrengst aan ontlenen, en iets waar zij duurzaam zorg voor willen dragen. Het parcours helpt bewoners en gebruikers om werk te maken van hun omgeving, om zich te verdiepen in wat er gebeurt, hoe het hen raakt en hoe zij er zelf vorm aan kunnen geven.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: NoordMaat, Groningen: H.P.M. Klabbers, P.A.M. Bakker, M.B. Schöne.

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen