Boeren, burgers en buitenlui

Het doel van deze inzending is transformatie proces gedragen en uitgevoerd door de Veenkolonialen zelf richting een regionale comfortzone.

Een strategie gericht op een transformatieproces gedragen en uitgevoerd door de Veenkolonialen zelf richting een regionale comfortzone. Het platteland, de plek waar het allemaal ooit begon, dreigt nu ten onder te gaan aan zijn eigen drijfveer. Het platteland is uitgegroeid tot leverancier van de stad, zowel in materiele zin als in demografische termen. Zijnde een productielandschap staat het toch vooral bekend om zijn rust, ruimte en gemoedelijkheid. Kenmerken die in het snelle individuele tempo van het kapitalisme niet in verband kunnen worden gebracht met werken, maar vooral met recreatie. Door de opschaling en concentratie van landbouw en het faciliteitenaanbod als gevolg van globalisatie en digitalisering dreigt de menselijke schaal verloren te gaan. Deze menselijke schaal is juist zo belangrijk voor de sociale cohesie in het dorp. Door het achterblijven van geïntegreerde energiemogelijkheden blijven vernieuwde verdienmodellen uit. De stad fungeert als magneet en is aantrekkelijk om zijn diversiteit en mogelijkheden. De dorpen verliezen zo hun eigen toekomst; de jongere generaties trekken naar de stad voor individuele aspiraties. Deze fase van demografische transitie, de verstedelijking en de krimp van landelijke gebieden, vatten wij op als kans. Het is een fase waarin een structurele verandering in ons woon- en werkpatroon plaats kan vinden. Wij leggen de focus op kwalitatieve krimp.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: Studenten TU Delft, Naarden: Wouter Keizer (jvg),
Ule Koopmans (jvg)

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw

Bijlagen