Op 22 maart 2012 vond de prijsuitreiking plaats van de prijsvraag over de toekomst van de Veenkoloniën. In totaal hebben 36 Nederlandse teams van planologen, ontwerpers, landschapsarchitecten, energie- en landbouwdeskundigen deelgenomen. De vakjury stond onder leiding van de Rijksadviseur voor het Landschap, ir. Yttje Feddes.

Het onderwerp van de prijsvraag was ‘krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit’ in de Veenkoloniën. De opdracht was niet om krimp ongedaan te maken, maar om ondanks de krimp economisch en maatschappelijk perspectief aan de Veenkoloniën te bieden. De prijsvraag vroeg van de deelnemers om relaties te leggen tussen enerzijds krimp en anderzijds de noodzaak van overgang naar duurzame energie en de productie van landbouwgrondstoffen voor industriële en energiedoeleinden.

Bovenal hadden deelnemers de opdracht om inwoners en maatschappelijke organisaties bij hun voorstellen te betrekken en voorstellen te doen voor het creëren van draagvlak om veranderingen tot stand te laten komen.

De prijsvraag was de negende die sinds 1985 en is georganiseerd door de Eo Wijers-stichting. Eerdere prijsvragen gingen over Nederland Rivierenland (de winnende inzending Plan Ooievaar leidde tot het natuurpark De Gelderse Poort), Stad en Land op de helling (over de grensregio Maastricht-Heerlen-Aken-Luik), Ecoregio Breda, Inside Randstad Holland, Deltapoort en de Vechtstreek.

De 36 inzendingen hebben een schat aan ideeën, ontwerpen en communicatiemiddelen opgeleverd die perspectief bieden voor de Veenkoloniën. De inzendingen zijn beoordeeld door een vakjury van Nederlandse experts en een streekjury onder voorzitterschap van Leontien Kompier, burgemeester van Vlagtwedde. De streekjury heeft in het bijzonder gelet op maatschappelijk draagvlak voor de winnende inzendingen. De Agenda voor de Veenkoloniën en de Eo Wijers-stichting zullen ervoor zorgen dat de ideeën zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Meer informatie over de Eo Wijers Stichting treft u hier.

 

Bijlagen