Verborgen kracht

Het doel van deze inzending is om het regionale en lokale schaalniveau te verbinden, gezien vanuit de Veenkoloniën als één geheel.

In het verleden zijn de Veenkoloniën een rijke bron geweest van energie en grondstoffen voor binnen- en buitenland. Van deze onafhankelijke Veenkoloniën is niet veel over en afhankelijkheid regeert. Afhankelijkheid van gebiedsvreemd water, geïmporteerde fossiele brandstoffen en landbouw die leunt op aflopende Europese subsidies. Daarbovenop zet de bevolkingsafname de komende decennia door.

Afhankelijkheid zorgt voor het voortdurende, negatieve imago dat geen recht doet aan de grote potenties van de Veenkoloniën; de verborgen krachten. Landschappelijke, cultuurhistorische en sociale structuren en kwaliteiten zijn verbonden aan deze verborgen kracht. De verborgen kracht zal in deze inzending centraal staan om met behulp van een systematische methodiek in de 21e eeuw de Veenkoloniën 3.0 op te bouwen, een periode waarin de Veenkoloniën weer onafhankelijk worden door duurzame energie en producten te leveren.

DE KRACHT VAN DE VEENKOLONIËN
Om de Veenkoloniën 3.0 op te kunnen bouwen is met bewoners de kracht van de Veenkoloniën ontdekt. Rust, openheid, kenmerkende lintdorpen, dichter bevolkte kernen, Noaberschap, kanalen, wijken, de verbondenheid van de Veenkoloniën met energie (Veenkoloniën 1.0 en 2.0) en de productiemogelijkheden voor een bio-based economy en duurzame energie zijn voorbeelden die naar voren kwamen als krachten van de Veenkoloniën. Deze krachten zijn verder geanalyseerd waardoor verassende mogelijkheden naar voren kwamen. De Veenkoloniën zouden bijvoorbeeld onafhankelijk kunnen zijn van gebiedsvreemd water en energie.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door Tim Snippert, Hengelo, student aan de WUR.

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen