Het doel van deze inzending is om het boerenerf als motor van de comfortzone op gang te brengen.

Het landschap van de Veenkoloniën is een landschap met bebouwingslinten en een aaneenschakeling van agrarische bedrijven. Een indrukwekkend open landschap. De ontginningslinten bepalen tot op de dag van vandaag het beeld van de Veenkoloniën. Schakel alle linten aan elkaar en je komt van Groningen tot de stad Luxemburg. Deze eindeloze aaneenschakeling van woningen, bedrijven en agrarische erven maakt het landschap van de Veenkoloniën uniek. Dit landschap met het agrarisch bedrijf als belangrijkste speler heeft een enorme kracht. Bij het opstellen van een methodiek moet juist deze kracht moeten worden benut. De methodiek richt zich op het aanjagen van de boeren tot dynamische ondernemers, daar ligt de grootste kans en de grootste uitdaging. De transformatie van
het agrarisch bedrijf leidt de transformatie van het landschap zowel in ruimtelijke als sociaaleconomische zin. Alle agrarische erven samen dragen de linten en de linten dragen op hun beurt de hele regio. Het boerenerf als motor van de comfortzone. De vraag is nu, hoe krijgen we die motor aan de praat?

Lees in de bijlage hieronder alle informatie van deze inzending.

Dit voorstel is ingezonden door: RRog stedenbouw en landschap, Amsterdam: Richard Colombijn, Claire Oude Aarninkhof, Renzo Veenstra energielandschappen.nl, Heiloo: Arjan Boekel.

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw

Bijlagen