De Beste bal theorie

Het doel van deze inzending is om samen keuzes te maken om de juiste plannen te realiseren, samen te kiezen voor uitvoeren en samen aan de slag te gaan.

Wij introduceren een nieuwe manier van werken: de ‘Beste‐bal‐theorie’. Deze theorie is een werkmethode waarbij de ambitie voor de toekomst van de Veenkoloniën bottom‐up wordt geformuleerd. Niet als vast omlijnd einddoel, maar als een globaal wensbeeld, een richting van bewegen. Elke stap die je vervolgens neemt wordt beoordeeld op die gewenste richting. Telkens wanneer er een stap gezet is, bepaal je welke volgende stap er volgt. Misschien zijn er meerdere
keuzes, dan zet je deze af tegen de wensrichting. Op deze wijze ben je vrijer in het handelen dan bij eindbeeldplanning en kun je flexibel op nieuwe ontwikkelingen, situaties of kansen reageren. Ook is het zodoende mogelijk dwarsverbanden te leggen met andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden. Wellicht versterken deze elkaar en kan het proces versneld worden. De gereedschapskist 2012 levert de instrumenten om “de beste bal te kiezen”, om inzicht te
bieden, inspraak op waarde te bepalen en verantwoorde keuzes te maken in een dynamische omgeving. Met als doel een vruchtbare toekomst voor inwoners van de Veenkoloniën.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
Daad Architecten bv, Beilen: Titus Mars
BBN adviseurs, Amerongen
Claessens Communicatie, Amerongen
G3 Advies, Culemborg

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen