Cultuur van tijdelijkheid als inspirator

Het doel van Tussentijd is om ontwikkeling op gang te brengen.

Wij hanteren de stelling dat stagnatie en krimp geen perifeer verschijnsel zijn en niet specifiek voor de Veenkoloniën. Ze zijn een terugkerend fenomeen in culturen en samenlevingen. En als gevolg daarvan ook in landschappen. Na een periode van groei en bloei zijn het de gevestigde belangen die nieuwe ontwikkelingen remmen of tegenhouden. Er wordt niet adequaat gereageerd op de veranderende omstandigheden. Gevolgen zijn eerst stagnatie, dan krimp, vervolgens verval en in het uiterste geval complete ontvolking van een gebied. Het Europese of nationale beleid met de daar gekoppelde subsidies, kan het proces van verval temperen maar niet tegenhouden of omkeren.

Wij richten ons op de achterliggende oorzaak van dit groeiende probleem en bedenken een strategie die we vervolgens toepassen op de Veenkoloniën.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: Royal Haskoning, Dennis Martens, Daan van den Berg (jvg), Ferdinand van Hemmen, Stefan Hikspoors (jvg), Padmini Kruitwagen (jvg), Anne Lammertink (jvg)

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw

Bijlagen