Lokale bouwstenen als strategie voor een nieuwe toekomst

Het doel van deze inzending is om bewoners zelf hun toekomst te laten bouwen en hen daarbij te helpen.

“Niet weer een visie, die hebben we al genoeg voorbij zien komen” was de duidelijke boodschap die we meekregen van bewoners. Wanneer het niet op draagvlak bij de bewoners kan rekenen komt het er niet, bleek uit de talrijke gesprekken die wij voerden met inwoners van de Veenkoloniën. Uit deze gesprekken bleek ook een sterke wens van bewoners om zelf richting te kunnen geven aan de toekomst van hun omgeving. Deze wens is de basis van onze
inzending: geen grootse visie met plannen en tekeningen, maar een strategie om bewoners zelf hun toekomst te laten bouwen en hen daarbij te helpen.

Onze strategie
Vier tijdslijnen geven de ontwikkelingen weer die op de Veenkoloniën afkomen wanneer niet wordt ingegrepen, van nu tot 2040. Deze tijdslijnen staan voor de belangrijkste thema’s die spelen in de Veenkoloniën: ‘bevolkingsontwikkeling, ‘economie en landbouw’, ‘natuur, water en klimaat’ en ‘woningbouw’. Per thema is een kritieke grens en breekpunt in de tijd weergegeven en toegelicht. Tot slot is aangegeven wanneer en hoe bewoners zelf kunnen interveniëren om te voorkomen dat hun leefomgeving te ver achtergaat. Om bewoners te helpen interveniëren, stellen wij ‘bouwstenen’ voor: succesvolle en winstgevende initiatieven waarmee bewoners en bedrijven zelf aan de slag kunnen: ‘niet oplossen voor, maar oplossen met’. Zo bepalen bewoners hun toekomst. Vergelijkbare initiatieven bewezen in andere regio’s in Nederland al hun succes!

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door Atelierbruut, Amsterdam: Marc Holvoet, Ed Ravensbergen, Paul van Bree, Jelmer van der Meulen en Janneke Zuidhof

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen